Başvuru Süreci

Malatya Teknokent’te yer almak isteyen firmalar Yönetici Şirket tarafindan belirlenen başvuru ve kabul sürecinden geçmek zorundadır. Tüm süreçler resmi başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Ancak, Malatya Teknokent Binası tamamlanıncaya kadar, arsa tahsisi talep ederek kendi binalarını yapmak isteyen girişimcilerin başvuruları değerlendirilmektedir.

Bölgeye Girimci Kabul Kriterleri

 • Bölgede, AR-GE çalışması yapan, yazılım üreten ve ileri teknoloji ağırlıklı ve çevreye zarar vermeden üretim yapan Girişimciler yer alabilecektir.
 • Bölgeye kabul edilecek Girişimcilerden iç ve dış piyasalarda rekabet gücü ve ihracat şansı bulunma ve ileri teknoloji ağırlıklı ürünler geliştirebilme/üretebilme gibi özellikler aranacaktır.
 • AR-GE çalışması yapmasa da Bölgedeki girişimcilere destek olacak faaliyetlerde bulunan destek şirketleri (banka, hukuk danışmanlığı, yatırım danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, kargo, kafeterya ve KOSGEB-TEKMER vb. özel ve kamu sektörü organizasyonları) Bölgeye kabul edilebilecektir.

Bölgeye Kabul Edilecek Girişimcilerde Aranan Nitelikler

 1. Ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak ve bu amaca yönelik etkin AR-GE ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmek veya yürütebilecek potansiyele sahip olmak,
 2. AR-GE ve yazılım geliştirme çalışmaları ile ülkemizin ileri teknoloji üretebilme potansiyeline katkı sağlamak,
 3. Yazılım geliştirme ve AR-GE çalışmaları veya yazılım geliştirme faaliyetlerini fiilen yapıyor olmak ya da yapabilecek kapasitede olmak,
 4. AR-GE çalışmaları için yeterli insan kaynağı ve finansman kaynağına sahip olmak veya bu konularda gerekli desteği alabilecek konumda bulunmak,
 5. Başta İnönü Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ve Bölgedeki diğer girişimciler ile işbirliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmak, girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip olmak,
 6. Çevreye duyarlı olmak ve zarar vermemek. Hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkinlikler Bölgeye getirilemez.
 7. Ülkemiz açısından öncelikli olan AR-GE çalışması yapmak, Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlamak,
 8. Başta İnönü Üniversitesi mezunları olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlamak.
2014 © Malatya Teknokent.