Değerlendirme ve Karar Süreci

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Girişimcilerin başvurularını değerlendirmek Malatya Teknokent A.Ş. Genel Müdürünün önerisi, Yönetim Kurulu Başkanının oluru ile 3 Kişilik bir Hakem Heyeti oluşturulur. Hakem Heyetinde, müracaat eden girimcinin üzerinde çalışma yapacağını beyan ettiği AR-GE veya yazılım projesi/projeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi en az iki öğretim üyesi bulunur.
 2. Hakem Heyeti, projenin proje kabul kriterlerine uygunluğunu
  • MTGB-MF-01 Girişimci Başvuru Formu üzerinde yaptığı inceleme,
  • Başvuru yapan Girişimci ile yaptığı mülakat,
  • Gerektiğinde başvuru yapan girimcinin Teknokent dışında bulunan işyeri veya uygulama alanlarında yaptığı inceleme ile değerlendirerek sonucu MTGB-MF–011 Başvuru Değerlendirme Raporu ile rapor haline dönüştürür.
 3. Hakem Heyetinin hazırladığı değerlendirme raporu Malatya Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulunda değerlendirilerek girişimcinin başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği, kabul edilir ise ne kadar alan tahsis edilebileceği karara bağlanır.
 4. TÜBİTAK-TİDEB, TTGV, KOSGEB, FP7 ve Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer hakemli AR-GE destek programları tarafından desteklenmeye değer bulunmuş projeleri ile Teknokente girmek için başvuru yapan girişimcilerin başvuruları hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulunda değerlendirilerek girişimcinin başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği karara bağlanır.
 5. Değerlendirme süreci başvurunun alınmasından itibaren en çok iki ay sürer.
 6. Girişimcilerin değerlendirme sonucu ile ilgili itirazları Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulunca değerlendirilir.
 7. Malatya Teknokent A. Ş. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda Girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da diğer kamu kurumlarında görev yapan Araştırmacı personel tarafından değerlendirilmesini isteyebilir.
2014 © Malatya Teknokent.