LOT TABANLI VERİ TOPLAMA PROJEMİZ DESTEK ALDI

Otonom sürüş teknolojisi ve akıllı şehirler için gerçek zamanlı veri toplayıp yakın gelecekte ki otonom sürüş teknolojisinin veri altyapısını hazırlarken şehirlerimizdeki bir takım kusurların da onarılmasına olanak sağlamayı amaçlayan projenin "İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi" tarafından desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Miraç Burak Biçici
Eczacılık Fakültesi/ Eczacılık Bölümü

Haberler

2014 © Malatya Teknokent.