Kurumsal

Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

 • Temel Değerler
  1. Yenilikçilik ve Girişimcilik
  2. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
  3. Çevreye duyarlılık
  4. Bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere saygı
  5. Bilinçli sorgulayıcı yaklaşım