Kurumsal

Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyon - Vizyon

Misyon

Girişimcilerin, paydaşlarımızın ve ortaklarımızın inovasyona dayalı ileri teknoloji alanındaki girişimlerini veya düşüncelerini yönlendirmede, geliştirmede ve yenileştirmede basvuracakları temel kaynak olmak.

Vizyonumuz

Özgünlüğe saygı, yeniliğe açıklık ve paylaşımcılık ilkeleri temelinde yeni fikirleri destekleyen ileri ve çağdaş bir sistem kurmak.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Amaçları

- Üniversite - sanayi işbirliği olgusuna destek olmak ve gelişmesinde köprü görevi görmek,

- Üniversite bünyesinde yer alan araştırma olanaklarının ve bilgi birikiminin katma değere dönüşmesine katkı sağlamak,

- Bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde öncelikli sektörler başta olmak üzere, Malatya'nın ve  Türkiye’nin Ar-Ge potansiyelini ve kültürünü geliştirmek suretiyle teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesinde rol oynamak,

- Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,

- Teknoloji bölgemizde üretilecek olan katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin Dünya pazarına sunulmasına katkı sağlamak,

- Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,

- Teknoloji transferi ve bilgilendirilme için uygun ortam sağlamak,

- Nitelikli işgücüne istihdam yaratmak,

- Teknolojik gelişim ve ilerleme konusunda uluslararası işbirliğini güçlendirmek.