Kurumsal

Tarihçe

Kurumsal Tarihçe
Yönetici şirket 10.08.2009 tarihli ve 2009/15363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bölge sınırları kesinleşen Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi,04.09.2009 tarih ve 27339 sayılı Resmi Gazetede kuruluşunun yayınlanması ile yürürlüğe girmiş ve Malatya Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketinin kuruluşu şirket ana sözleşmesinin 14279 sicil no ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 10.02.2010 tarih ve 7498 sayılı nüshasında yayınlanmasıyla tamamlanmıştır.