ILETİŞİM

Formlar
DOSYA ADI DOSYA AÇIKLAMASI YUKLEME TARIHI İNDİR
DOSYA ADI DOSYA AÇIKLAMASI YUKLEME TARIHI İNDİR
TTO.FRM.061 Proje Öneri Formu TTO.FRM.061 Proje Öneri Formu 2020-07-21 21:46:16.0 İNDİR
TTO.ŞRK.001 Başvuru Dilekçesi TTO.ŞRK.001 Başvuru Dilekçesi 2020-07-21 21:47:07.0 İNDİR
TTO.ŞRK.002 Firma Bilgi Formu 1 TTO.ŞRK.002 Firma Bilgi Formu 1 2020-07-21 21:47:26.0 İNDİR
TTO.ŞRK.003 Firma Bilgi Formu 2 TTO.ŞRK.003 Firma Bilgi Formu 2 2020-07-21 21:47:44.0 İNDİR
TTO.ŞRK.004 Firma Proje Bilgi Formu TTO.ŞRK.004 Firma Proje Bilgi Formu 2020-07-21 21:48:00.0 İNDİR
TTO.ŞRK.005 Firma Personel Bilgi Formu TTO.ŞRK.005 Firma Personel Bilgi Formu 2020-07-21 21:48:12.0 İNDİR
TTO.ŞRK.006 MTGB Bilgi Formu TTO.ŞRK.006 MTGB Bilgi Formu 2020-07-21 21:48:28.0 İNDİR
TTO.ŞRK.007 MTGB Proje Bilgi Formu TTO.ŞRK.007 MTGB Proje Bilgi Formu 2020-07-21 21:48:38.0 İNDİR
TTO.ŞRK.008 Taahhütname TTO.ŞRK.008 Taahhütname 2020-07-21 21:48:52.0 İNDİR
TTO.ŞRK.998 Başvuru Kılavuzu TTO.ŞRK.998 Başvuru Kılavuzu 2020-07-21 21:49:09.0 İNDİR
TTO.ŞRK.999 Şirket Başvurusu Formları İzleme Listesi TTO.ŞRK.999 Şirket Başvurusu Formları İzleme Listesi 2020-07-21 21:49:20.0 İNDİR
TTO.FRM.018 Pusula Ön Kuluçka Başvuru Formu TTO.FRM.018 Pusula Ön Kuluçka Başvuru Formu 2020-07-21 21:49:33.0 İNDİR
TTO.ŞRK.009 Kira Sözleşmesi TTO.ŞRK.009 Kira Sözleşmesi 2020-07-21 21:49:43.0 İNDİR
TTO.ŞRK.011 Firma Değerlendirme Formu TTO.ŞRK.011 Firma Değerlendirme Formu 2020-07-21 21:49:54.0 İNDİR
TTO.ŞRK.012 Firma Proje Değerlendirme Formu TTO.ŞRK.012 Firma Proje Değerlendirme Formu 2020-07-21 21:50:04.0 İNDİR
TTO.ŞRK.013 Firma Muhtasar Formu TTO.ŞRK.013 Firma Muhtasar Formu 2020-07-21 21:50:18.0 İNDİR
TTO.ŞRK.014 Şirket Personel Devam Çizelgesi TTO.ŞRK.014 Şirket Personel Devam Çizelgesi 2020-07-21 21:50:28.0 İNDİR
TTO.ŞRK.997 İnönü Üniversitesi Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi TTO.ŞRK.997 İnönü Üniversitesi Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletme Yönergesi 2020-07-21 21:50:46.0 İNDİR
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 1 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik 2020-07-27 07:43:37.0 İNDİR
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 2 (Değişiklik) Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2020-07-27 07:45:13.0 İNDİR
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Hk. 2020-07-27 07:48:01.0 İNDİR
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 2 (Değişiklik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2020-07-27 07:51:56.0 İNDİR
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Hk. 2020-07-27 07:52:55.0 İNDİR
5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Hk. 2020-07-27 07:53:39.0 İNDİR
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Hk. 2020-07-27 07:54:14.0 İNDİR
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Hk. 2020-07-27 07:54:42.0 İNDİR