Hikayemiz

Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin fikri temelleri 2009 yılında fiziki temeli 2011 yılında atılmıştır. Malatya Teknokent Yönetici A.Ş 2013 yılında faaliyete geçmiştir, yıllar içerisinde başarısını katbekat büyüterek bulunduğu bölgenin en büyük Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmuştur. Malatya Teknokent bölgedeki istihdamı arttırmak adına genç zihinlerin bulunduğu birçok okul ve üniversiteler ile protokol imzalamış, bölgeyi teknolojinin merkezi haline getirmiştir. Malatya Teknokent, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştüğü ve ticarileştiği bir platform olmuştur.

Malatya Teknokent Hikayesi

Misyon

Girişimcilerin, paydaşlarımızın ve ortaklarımızın inovasyona dayalı ileri teknoloji alanındaki girişimlerini veya düşüncelerini yönlendirmede, geliştirmede ve yenileştirmede basvuracakları temel kaynak olmak.

Vizyon

Özgünlüğe saygı, yeniliğe açıklık ve paylaşımcılık ilkeleri temelinde yeni fikirleri destekleyen ileri ve çağdaş bir sistem kurmak.

Değerlerimiz

Yenilikçilik ve Girişimcilik
Şeffaflık ve hesap verebilirlik
Çevreye duyarlılık
Bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere saygı
Bilinçli sorgulayıcı yaklaşım