FSMH/Patent

FSMH/Patent

Fikri sınai ve mülkiyet hakları (FSMH) ile ilgili bilgilendirme, yönlendirme, süreç
yönetimi ve takibi konularında destek sağlamak amacı ile Malatya Teknokent çatısı altında
kurulan Malatya Teknoloji Transfer Ofisi, 2019 yılı itibariyle İnönü Üniversitesi’nin Fikri Sınai
Mülkiyet Hakları konusundaki süreçleri yürütmektedir.

Malatya Teknoloji Transfer Ofisi’nde verilen FSMH hizmetleri şunlardır:

 •  FSMH konusunda farkındalık etkinlikleri, bilgilendirme seminerleri ve eğitimlerin
 • düzenlenmesi,
 • FSMH potansiyeline sahip proje ve çalışmaların belirlenmesi,
 • Başvurudan tescile kadar FSMH süreçlerinin takip ve kontrolünün yapılması,
 • FSMH ürününün ticarileştirilmesi, pazarlanması, lisanslanması işlemleri,
 • FSMH süreçlerinde diğer teknoloji transfer ofisleri veya ilgili kurum/kuruluşlarla iş
 • birliği yapılması,
 • FSMH’a ilişkin süreçte akademisyenlerimize, sanayicilere, öğrencilere/mezunlara
 • ve bölgede FSMH konusunda desteğe ihtiyacı olan herkese rehberlik edilmesi,
 • İnönü Üniversitesi FSMH Değerlendirme Kurulu’nun almış olduğu kararların
 • uygulaması.

Detaylı bilgi ve destek için 0 422 290 44 44 no’lu telefon ile iletişime geçebilirsiniz.