Firmalara

Firmalara Desteklerimiz

  • Şirket kurma süreçlerinin tamamında destek verilmektedir.
  • Teknokent firmalarımızın marka ön araştırmaları ücretsiz, patent ve ön araştırmalarında %10 iskonto uygulanmaktadır.
  • Resmi başvurusu yapılan ve tescillenen patentlerin ticarileştirilmesinde anlaşmaya bağlı olmak kaydıyla süreçler Malatya Teknokent tarafından takip edilmektedir.
  • Teknokent firmalarımızın kimliklerinin oluşturulmasında ücreti mukabilinde destek verilmektedir.